5889 osób bez pracy w pow. puławskim

mar 13, 2014 | Aktualnosci

 Od kilku miesięcy liczba osób bezrobotnych w powiecie puławskim systematycznie rośnie ? wynika z danych Powiatowego Urzędu Pracy w Puławach.

 

Na koniec 2013 roku w powiecie puławskim było 5889 bezrobotnych. Jeszcze w lutym 2013 roku stopa bezrobocia (stosunek liczby osób bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie) wynosiła 13 procent. W kolejnych miesiącach była coraz niższa, aż w sierpniu spadła do 10,8 proc. W kolejnych miesiącach znowu jednak wzrastała i na koniec roku wynosiła 11,7 proc. To jednak i tak czwarty najniższy wskaźnik biorąc pod uwagę całe województwo lubelskie.

? Według danych statystycznych widać wzrost liczby bezrobotnych, ale nie jest on tak dynamiczny, jak w poprzednich latach. Analizując te liczby widać, że w latach 2011-2012 wzrost wynosił kilkaset osób, a ostatnio około 40 osób ? wyjaśnia Krzysztof Gumieniak, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Puławach.

Według stanu na koniec 2013 roku najliczniejszą grupę bezrobotnych stanowiły osoby w wieku 25-34 lata. Było ich 1831, co stanowiło nieco ponad 31 procent ogółu. Z kolei osoby do 25 roku życia to 21,4 procent osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Puławach. Mieszkańcy powiatu puławskiego powyżej 50 roku życia stanowili niemal 20 procent wszystkich zarejestrowanych.

Pod względem wykształcenia najwięcej osób bezrobotnych było w grupie, która posiada wykształcenie zasadnicze zawodowe (27,8 procent) oraz policealne i średnie zawodowe (25,9). Niemal co szósta osoba, która była zarejestrowana w PUP w Puławach ma wykształcenie wyższe (15,4).

Prognozy na 2014 rok są optymistyczne. ? Według opinii ekspertów najbliższe miesiące powinny przynieść lekkie drgnięcie, jeżeli chodzi o liczbę ofert pracy. Będzie również więcej środków na fundusz pracy. Wpływ na miejsca pracy może mieć także dobra pogoda. Ze względu na warunki atmosferyczne niektóre branże wcześniej budzą się do życia ? dodaje Krzysztof Gumieniak.

Bezrobotni zarejestrowani według wieku
18-24 lat: 1459 (marzec) – 1148 (czerwiec) – 1168 (wrzesień) – 1260 (grudzień)
* 25-34 lata: 2171-1881-1738-1831
* 35-44 lata: 1214-1092-1047-1138
* 45-54 lata: 986-869-901-976
* 55-59 lat: 526-462-450-502
* 60-64 lata: 165-157-163-182.

Liczba bezrobotnych w gminach powiatu puławskiego 
Baranów 217 (marzec) – 185 (czerwiec) – 167 (wrzesień) – 203 (grudzień)
* Janowiec 213-190-175-192
* Kazimierz Dolny 441-354-336-379
* Końskowola 429-369-394-448
* Kurów 508-428-453-500
* Markuszów 195-166-160-157
* Nałęczów 523-453-443-470
* Puławy gmina 691-617-570-602
* Puławy miasto 2582-2240-2189-2279
* Wąwolnica 307-254-245-261
* Żyrzyn 415-353-335-398.

Źródło. mm.pulawy.pl

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

3 + 5 =