Akcja Obrony Zakładów Azotowych Puławy- dołącz i Ty

lip 21, 2014 | Aktualnosci

Koleżanki i koledzy. Jak ważne są dla nas wszystkich Zakłady Azotowe Puławy nikogo nie musimy przekonywać. Dlatego każda inicjatywa, której celem jest obrona ich istnienia i funkcjonowania, jako strategicznej i giełdowej spółki pozostającej w rękach polskiego państwa musi być przez nas wspierana. Bardzo prosimy o włączenie się w akcję zbierania podpisów w obronie, ZAP koordynowana przez biuro poselskie posła PiS Małgorzaty Sadurskiej. W załączeniu przesyłamy pismo i druki do zbierania podpisów. Wypełnione druki prosimy składać w siedzibie Komisji Międzyzakładowej NSZZ Solidarność ZAP  lub bezpośrednio w burze poselskim przy ulicy Skowieszyńskiej 32. Bardzo prosimy z zaangażowanie się w tę akcję. Każdy podpis jest ważny. W imieniu Komisji Międzyzakładowej Andrzej Jacyna

sadurska pismoLISTA DO PODPISU azoty-podpisy

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

13 + 4 =