Obchody 25- lecia wolnych wyborów

cze 5, 2014 | Aktualnosci

4 czerwca obchodziliśmy 25- rocznicę wyborów , które dały Solidarności wielkie zwycięstwo. Jego efektem był upadek komunizmu w Polsce a także w innych krajach demokracji ludowej. Dzięki porozumieniom Okrągłego Stołu udało się przeprowadzić pierwsze po II wojnie światowej częściowo wolne wybory do Sejmu i wolne do Senatu.
Działacze Solidarności Regionu Środkowowschodniego postanowili uczcić tę ważną dla Polaków rocznicę organizując obchody pod Pomnikiem Wdzięczności w Lublinie. W uroczystościach udział brali także członkowie Komisji Międzyzakładowej Zakładów Azotowych, którzy wystawili poczet w sztandarowy. W jego skład weszli Andrzej Jacyna, Piotr Śliwa, Elżbieta Nawrotek i Małgorzata Dudek. Oprócz pocztu przedstawiciele KM złożyli także biało-czerwoną wiązankę kwiatów.

 

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

14 + 2 =