500 złotych netto dla każdego

wrz 12, 2016 | Aktualnosci

W czwartek 8 września po bardzo trudnych negacjach udało się uzgodnić uruchomienie comiesięcznych  świadczeń dodatkowych dla pracowników w okresie od 1 października 2016r do 31marca 2017r w wysokości 718 zł brutto (500 zł netto). Do 31 marca 2017 toczyć się mają nadal rozmowy na temat nowego taryfikatora. Po zakończeniu prac nad taryfikatorem Pracodawca deklaruje, że kwota nie mniej niż 606 zł brutto, zostanie włączona każdemu pracownikowi do płacy zasadniczej. 

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

8 + 6 =