Zysk Grupy Azoty Puławy wyniósł 98,2mln złotych

maj 15, 2014 | Aktualnosci

W III kwartale roku obrotowego 2013/14 Grupa Kapitałowa Zakłady Azotowe ?Puławy? S.A.
osiągnęła zysk netto w wysokości 98,2 mln zł, wobec 163,3 mln zł w analogicznym kwartale roku
2012/13.

Oznacza to 15 % premię  dla pracowników naszej Spółki.

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

3 + 9 =