Prawie 30-procentowy wzrost liczby ofert pracy zgłoszonych do urzędów

mar 26, 2014 | Aktualnosci

Prawie 30-procentowy wzrost liczby ofert pracy zgłoszonych do urzędów

bezrobocie 3

Główny Urząd Statystyczny poinformował dziś, że stopa bezrobocia w lutym wyniosła w Polsce 13,9 proc., czyli spadła w stosunku do stycznia o 0,1 proc. To bardzo dobre jak na luty (wyjątkowo ciepły) dane. Żeby jednak lepiej poznać sytuację m.in. na rynku pracy, warto lepiej przyjrzeć się “Raportowi o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju”.

 

BEZROBOCIE 1 BEZROBOCIE 1 (1)
Z jego lektury można wyczytać np., że w lutym liczba nowo zarejestrowanych bezrobotnych była aż o prawie 28 proc. niższa niż przed miesiącem.

“W lutym bieżącego roku liczba nowo zarejestrowanych bezrobotnych wyniosła 194,1 tys. osób, tj. była o 27,9 proc. niższa niż przed miesiącem i o 13,7 proc. niższa niż przed rokiem. Najliczniejszą grupę nadal stanowiły osoby rejestrujące się po raz kolejny, a ich udział w nowo zarejestrowanych ogółem zwiększył się w porównaniu z notowanym przed rokiem (o 1,2 proc. do 80,6 proc.).”

Kolejne ciekawe dane to te informujące o liczbie ofert zatrudnienia zgłoszonych do urzędów pracy. Jak podaje GUS, w lutym “do urzędów pracy zgłoszono 97,4 tys. ofert zatrudnienia (dotyczy wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej), tj. więcej o 27,9 proc. niż przed miesiącem i o 17,6 proc. – niż przed rokiem. Oferty z sektora publicznego stanowiły 28,5 proc. ogółu ofert (wobec 22,2 proc. w styczniu br. i 34,1 proc. przed rokiem)”.

Najwięcej ofert wygenerował sektor prywatny, gdzie wzrost miał miejsce tak w skali miesiąca, jak i roku. Z kolei w sektorze publicznym wzrost miał miejsce tylko w skali miesiąca.

Poza tym, z ewidencji bezrobotnych w drugim miesiącu roku skreślono 199,6 tys. osób, tj. więcej o 19,9 proc. niż przed miesiącem i o 8,5 proc. – niż przed rokiem. – Główną przyczynę wyrejestrowania stanowiło podjęcie pracy, w wyniku czego z rejestru bezrobotnych skreślono 89,1 tys. osób (wobec 84,1 tys. przed miesiącem i 80,5 tys. przed rokiem). Udział tej kategorii w ogólnej liczbie wyrejestrowanych zwiększył się o 0,9 proc. w skali roku (do 44,7 proc.).

Sytuacja na rynku pracy poprawia się bardzo szybko

Co o danych z rynku pracy myślą analitycy? Ich zdaniem lutowy spadek bezrobocia stanowi “miłą niespodziankę” i sygnalizuje dalszą wyraźną poprawę. – Dane GUS dotyczące bezrobocia są pozytywną niespodzianką. Należy podkreślić, że w lutym ze względu na negatywny wpływ czynników o charakterze sezonowym miesięczne spadki stopy bezrobocia zdarzają się niezwykle rzadko (poprzednio w 2008 roku) i są symptomem wyraźnej poprawy kondycji rynku pracy – powiedział Piotr Dmitrowski, analityk Banku Gospodarstwa Krajowego.

Z kolei zdaniem głównego ekonomisty Banku Millennium Grzegorza Maliszewskiego lutowy spadek bezrobocia “jest bardzo nietypowy, gdyż w miesiącach zimowych czynniki sezonowe podnoszą bezrobocie, które jest z reguły najwyższe właśnie w lutym i marcu. W tym roku pozytywny wpływ na odczyt miała zapewne łagodna zima, która umożliwiła prowadzenie prac w budownictwie oraz uruchomienie aktywnych programów przeciwdziałania bezrobociu”.

Maliszewski dodaje też, że ostatnio bezrobocie w lutym spadło w 2008 roku, gdy sytuacja na rynku pracy była bardzo dobra, a bezrobocie zbliżało się do rekordowo niskiego poziomu. – Sytuacja na rynku pracy ulega systematycznej, fundamentalnej poprawie. Świadczy o tym wzrost liczby ofert pracy, w tym w szczególności z sektora prywatnego, spadek liczby nowo zarejestrowanych bezrobotnych i wzrost liczby wyrejestrowań z tytułu podjęcia pracy. Sytuacja na rynku pracy poprawia się bardzo szybko, co pozwala optymistycznie patrzeć w przyszłość. Nasza prognoza na koniec roku zakłada, że bezrobocie w grudniu nie przekroczy 12,8 proc. – powiedział ekspert Banku Millennium.

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

14 + 1 =