Pismo w sprawie Umowy Społecznej

lip 26, 2013 | Aktualnosci

W dniu dzisiejszym odbyło się spotkanie wszystkich organizacji związkowych działających w Zakładach Azotowych Puławy S.A, poświęcone projektowi Umowy Społecznej dla pracowników Zakładów w Puławach. Efektem tego spotkania było pismo, które prezentujemy w rozwinięciu a które wyraża niezadowolenie i zaniepokojenie przesłanymi przez Zarząd Grupy Azoty propozycjami.

 

Umowa Społeczna

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

4 + 14 =