35 dni urlopu rocznie

sie 21, 2014 | Aktualnosci

Nie 26 dni, a aż 35 dni w roku – tak długi może być już od przyszłego roku urlop wypoczynkowy w Polsce, informuje ?Gazeta Wrocławska?.

Według informacji gazety, takizapis znajdzie się w przygotowywanej właśnie unijnej dyrektywie. Mówi ona, że pracownikom będzie przysługiwało 35 dni urlopu, jeśli wiek emerytalny w danym kraju członkowskim wynosi 67 lat.

Wiek emerytalny podniesiono nie tylko w Polsce, również w Danii, Holandii czy Hiszpanii. Dlatego unijni urzędnicy postanowili wynagrodzić dodatkowe lata pracy urlopem. Tam, gdzie pracuje się 67 lat, ma być 35 dni urlopu rocznie, a w krajach z progiem emerytalnym 68 lat ? 37 dni urlopu.

Według gazety, obrady Komisji Europejskiej w tej sprawie mają się odbyć jeszcze w tym roku, możliwe, że dyrektywa wejdzie w życie już w 2015 r.

 

Gazeta Wrocławska

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

9 + 7 =