Okazali Solidarność ze Śląskiem

mar 27, 2013 | Z kraju

Ponad tysiąc związkowców protestowało wczoraj w Lublinie w ramach Solidarności ze strajkującymi na Śląsku. Protestujący przeszli z Placu Łokietka pod Urzędem Miasta na Plac Litewski, gdzie głos zabrał przewodniczący Regionu Środkowowschodniego Marian Król. Tam symbolicznie kolejny raz pożegnano wszystkich ministrów rządu na czele z premierem Donaldem Tuskiem wysyłając ich w kosmos.

Relacja Fotograficzna z Manifestacji

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

5 + 5 =