Ceny ropy będą spadać

cze 12, 2012 | Z kraju

Cena ropy będzie nadal spadać w drugiej połowie roku – przewiduje prezes Shella Peter Voser. Jego zdaniem dopiero wówczas spowolnienie globalnej gospodarki przełoży się na niższe zapotrzebowanie na surowiec.

Cena baryłki ropy Brent spadła w tym tygodniu do najniższego od 16 miesięcy poziomu 96 dolarów. Zdaniem analityków bezpośrednią przyczyną są słabe dane napływające z USA i Chin, które pogłębiają tylko efekt wywołany kryzysem w strefie euro.

– Osłabienie popytu na ropę zaczyna być coraz bardziej widoczne na skutek recesji w Europie, ale również w mniejszym stopniu na Dalekim Wschodzie – powiedział Voser. – Do tego dochodzą także czynniki geopolityczne, które również wpływają na osłabienie cen, które będzie postępować w drugiej połowie roku – dodał.

Jego zdaniem tendencja ta może odwrócić się dopiero w przyszłym roku. – Popyt na ropę będzie się stopniowo odbudowywał a wraz z nim także cena surowca będzie szła w górę – twierdzi prezes Shella.

Na sytuację na rynku ropy większego wpływu nie będą miały raczej sankcję wobec Iranu, które wchodzą w życia z początkiem lipca. ? Potencjał wzrostu podaży ropy jest wystarczający by uzupełnić niedobory wynikające z zakazu importu z Iranu – stwierdził Voser. Dodał, iż wszystkie zakłady Shella przestały już kupować irańską ropę.

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

15 + 11 =