Harmonogram Imprez organizowanych przez Komisję Międzyzakładową NSZZ Solidarność w pierwszym półroczu 2013 roku.

mar 13, 2013 | Z zakładu

Harmonogram Imprez  organizowanych przez Komisję Międzyzakładową NSZZ Solidarność w pierwszym półroczu 2013 roku.

? Dwa ogniska Związkowe 24.05 i 20.09,

? Zawody w Wędkarskie Spławikowym o Puchar KM ( 25.05.2013)

? Wyjazd do Centrum Nauki Kopernik  dla dzieci z okazji Dnia Dziecka

( 31.05. 2013)

? Pielgrzymkę do Lichenia ( 14-15.06.2013 r)

? Pielgrzymkę Ludzi Pracy na Jasną Górę (15.09.2013)

? Walne Zebranie Delegatów 17.05.2013.r

Oczywiście harmonogram może ulec zmianie.

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

5 + 2 =