Targowica forever

wrz 21, 2022 | Aktualnosci

„Od przyjaciół Boże chroń, z wrogami sobie poradzę”

Armand Jean Richelieu

Wonga i Targowica gotowi są ratować swoje koryto, podpisując powrót czterobrygadówki. Ważne jest tylko to, żeby nie oddawać kasy.

Targowica zaprasza na ratunek posłów opozycji. Wiedząc, że nic od niech nie zależy i nic nie mogą.

Najpierw posła lewicy. Postulują o uruchomienie produkcji niezależnie od cen gazu. Nie jest dla nich ważne to, czy produkt się sprzeda, czy nie. Czy jest szybszy pomysł na bankructwo? Nie ma! Wystarczy z drogich surowców produkować towar, którego nikt nie chce kupić i można pakować biznes na taczki. Taką przyszłość planuje nam Targowica i lewica – powodzenia życzę.

Później Targowica zaprasza posłów wszelakich, w tym panią Wcisło z Platformy i pana Hetmana z PSL (polecam lekturę tekstu z „Kuriera” – najniżej).

Pozwolę sobie to odnieść do tego, co robi pani Wcisło.

Pani Wcisło jest autorką interpelacji (poniżej), w której żąda, żeby w Puławach powstała elektrownia gazowa – i tu można by zakończyć wywód na temat kompetencji tej pani. Skoro jednak pani poseł nie widzi w powyższej okoliczności swojej szansy do niezabierania głosu, to… jedziemy dalej. Pani poseł w 2020 roku de facto żądała większego uzależnienia Polski od ruskiego gazu. Gdzie bylibyśmy dziś, gdyby jej plany się spełniły? W treści interpelacji ważne jest to, że 5 związków zawodowych z naszej firmy też to popierało. Czyli tradycja Targowicy jest bogata.

A teraz krótki opis. Do biura NSZZ wbiega kobieta z kartką papieru i oświadcza, że chce złożyć pismo. Zza jej pleców jakaś inna pani filmuje wszystko telefonem komórkowym. Tak wygląda składanie pisma przez panią Wcisło. Serio. Ponoć to norma. Jedna biega, a druga tuż za nią filmuje. Chłopaki najpierw nie mogły wyjść z szoku, a później ze śmiechu.

Chciałem pisać jeszcze dłużej, ale doszedłem do wniosku, że szkoda czasu na odnoszenie się do pani Wcisło. Dodam jedynie, że pani Wcisło chciała likwidować PCK (bo jej się pomylił z CPK), dowodziła, że Biblia dopuszcza lub usprawiedliwia aborcję oraz chciała leczyć ludzi chorych na epidemię.

Szanowna Załogo, jeśli ludzie takiego formatu mają dbać razem z Wongą i Targowicą o nasze dobro, to powinniśmy jak najszybciej ukryć to dobro przed nimi.

Przypominam o mojej inicjatywie, którą propaguję od wielu lat – wszyscy kandydaci na funkcje publiczne (posłów, radych, wójtów, prezydentów, etc.) powinni przechodzić:

  • test wiedzy, bo wielu jest wykształconych, ale nie posiada elementarnej wiedzy – nie pomogą doktoraty kiedy człowiek głupkowaty;

  • testy psychiatryczne, gdyż jestem przekonany, że ogromna ich część powinna mieć ograniczone nie tylko sprawowanie jakichkolwiek urzędów, ale powinna zwyczajnie być izolowana, bo stanowi zagrożenie z powodu swej niepoczytalności;

  • regularne testy na obecność narkotyków, bo to, co robią i mówią, musi być efektem ubocznym brania jakiś mocarnych dragów – nie ma innego racjonalnego wyjaśnienia.

Sławomir Kamiński – wiceprzewodniczący NSZZ Solidarność przy GA ZAP SA

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

3 + 1 =