Stanowisko Komitetu Obrony ZAP

lis 9, 2012 | Aktualnosci, Z zakładu

Komitet Obrony ZAP wystosował w dniu dzisiejszym Pismo do Ministra Skarbu Państwa prezentujące swoje stanowisko na temat planowanego na 14 listopada podpisania porozumienia między Zarządami Zakładów Azotowych w Puławach i Tarnowie.

Pismo zostało rozesłane po okolicznych mediach a także politykach. Zostało ono także wysłane do Ministra Skarbu Państwa.

 

 

 

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

4 + 5 =