Zbliża się Krajowy Zjazd Delegatów

lis 8, 2012 | Aktualnosci

22 listopada w Kielcach rozpocznie się 26 Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ ?Solidarność?. To pierwsze KZD od wyborów nowych władz Związku.

Podsumowanie dwóch lat kadencji, będzie jednym z głównych punktów 26 Zjazdu. Delegaci uzupełnią również skład Komisji Krajowej z powodu wakatów, jakie powstały w tym czasie. Jedną z planowanych uchwał jest nadanie tytułu Zasłużony dla NSZZ ?Solidarność? m.in. dla ś. p. prezydenta Lecha Kaczyńskiego.

Będzie to pierwszy Krajowy Zjazd po wyborach nowych władz Związku. Od Zjazdu we Wrocławiu w 2010 r. funkcję przewodniczącego ?Solidarności? pełni Piotr Duda. Swoją informację o pracy Komisji Krajowej szef Związku przedstawi podczas pierwszego

 

dnia obrad, 22 listopada.

?Bieżąca kadencja przypada na lata sprawowania władzy przez rząd zdecydowanie antypracowniczy i antyobywatelski. To okres głębokiego kryzysu dialogu społecznego, ostentacyjnego lekceważenia opinii społecznej oraz zaostrzenia antyzwiązkowych działań pracodawców? ? czytamy w sprawozdaniu wydrukowanym na Zjazd, które wraz z innymi materiałami trafi w najbliższych dniach do delegatów.

? Nasze dwie obywatelskie inicjatywy ustawodawcze zyskały wsparcie milionów Polaków. Przed Trybunałem Konstytucyjnym skutecznie obroniliśmy prawo pracowników do dnia wolnego od pracy. Nasze wspólne działania przynoszą efekty w postaci coraz wyższego poziomu zaufania społecznego ? mówi przewodniczący Piotr Duda.

Od początku nowej kadencji odbyło się 15 posiedzeń Komisji Krajowej, przyjęto 51 uchwał, 35 stanowisk i apeli. Siedmioosobowe prezydium podczas 62 spotkań przyjęło 446 decyzji i stanowisk w tym 149 opinii dotyczących ustaw i rozporządzeń.

 

Jedną z pierwszych decyzji podjętej w nowej kadencji była obywatelska inicjatywa w sprawie wzrostu minimalnego wynagrodzenia do 50 proc. przeciętnej płacy. Projekt, pod którym podpisało się kilkaset tysięcy osób trafił do parlamentu. Wielkiego zaangażowania członków i struktur Związku wymagała inicjatywna ?Solidarności? dotycząca referendum w sprawie podwyższenia wieku emerytalnego. Podpisy pod wnioskiem do parlamentu złożyło ponad 2 mln Polaków.

Zgodnie z przyjętą dwa lata temu uchwałą programową ?Solidarność? podjęła również działania na rzecz stabilnego zatrudnienia. Trwająca obecnie kampania ?Stop umowom śmieciowym? ma na celu zwrócenie uwagi na skalę i konsekwencje tego problemu szczególnie dla młodych pracowników. Związek przygotował również i przedstawił rządowi projekt ustawy, który przewiduje objęcie obowiązkiem ubezpieczeń emerytalnego i rentowych osób świadczących pracę na podstawie umowy o dzieło. Stabilizację zatrudnienia przewiduje również projekt ustawy o pracy tymczasowej autorstwa ?Solidarności?. Zarówno ten jak i poprzedni projekt został wręczony premierowi Tuskowi.

Krajowy Zjazd Delegatów jest najwyższą władzą stanowiącą w NSZZ ?Solidarność?. Stanowią go delegaci wybrani przez walne zebrania delegatów regionów, przewodniczący zarządów regionów i sekretariatów branżowych oraz przewodniczący Sekretariatu Emerytów i Rencistów. Liczba miejsc przypadających poszczególnym regionom jest proporcjonalna do liczby członków Związku zrzeszonych w tym regionie. Obecnie KZD liczy 324 delegatów.

Delegaci będą obradować w nowoczesnym Centrum Kongresowym Targów Kielce. Organizatorem Zjazdu w tym roku jest Komisja Krajowa i Region Świętokrzyski.

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

9 + 8 =