Spór

mar 1, 2022 | Aktualnosci

Odbyło się spotkanie Forum Partnerów Społecznych  z gościnną obecnością ZZPRC – dzięki czemu część artystyczna była wyjątkowo długa. NSZZ  Solidarność podtrzymała propozycje złożoną Zarządowi w dniu 2 lutego (zamieszczona poniżej). Zarząd zadeklarował że może dać:  podwyżkę 5.6% plus 50 PLN zmianowego od marca i  jakąś formę  rekompensaty od stycznia, oraz złożył obietnicę że będzie negocjował ze związkami zawodowymi po ogłoszeniu wyników kolejne wzrosty wynagrodzeń. Propozycja ta spotkała się z entuzjazmem Jedności (Smętek) i soliDNOści (Tarkowski), milczeniem innych,  oraz z dezaprobatą NSZZ jako dalece odbiegającą od naszych postulatów. Należy też podkreślić że jest to propozycja która nie uwzględnia wszystkich innych uzgodnień z poprzednich negocjacji w tym między innymi 2500 PLN oraz dodatków dla mistrzów. szczegóły porozumienia mają być przygotowane przez Zarząd i przedstawione do podpisu do wtorku przyszłego tygodnia. Sądząc po owocach formuła funkcjonowania FPS zmierza do samozagłady.

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

2 + 5 =