Koniec gierek

paź 13, 2021 | Aktualnosci

W związku z brakiem podjęcia negocjacji przez Zarząd GA ZAP w wyznaczonym przez nas terminie w piśmie z dnia 07.10.2021, a tym samym brakiem osiągnięcia porozumienia w sprawie wzrostu wskaźnika wynagrodzeń, zespoły negocjacyjne strony społecznej jednomyślnie rekomendują Zarządom swoich organizacji związkowych wejście w spór zbiorowy z Zarządem GA ZAP.

 

Rekomendacja zespołu negocjacyjnego NSZZ Solidarność (Piotr Śliwa, Sławomir Kamiński, Michał Świderski): Zwołać zebranie Prezydium OM NSZZ Solidarność na piątek 15.10.2021 roku o 14.00, w celu podjęcia uchwały o zwołaniu w dniu w dniu  22 października 2021 zebrania Komisji Zakładowej i podjęcia uchwały o wejściu w spór zbiorowy z Zarządem GA ZAP SA, oraz utworzenia międzyzwiązkowego komitetu protestacyjnego.

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

9 + 14 =