18 Akcja Polacy Rodakom

paź 23, 2017 | Aktualnosci

Wobec trudnej sytuacji Polaków mieszkających za wschodnią granicą, a szczególnie na Ukrainie już po raz 18-ty organizujemy paczki świąteczno – noworoczne dla polskich rodzin i polskich dzieci.

Zapraszamy od 16 października do 04 grudnia 2017r.

Zbieramy:

– słodycze, kakao, konserwy mięsne oraz    tłuszczowo – mięsne, makaron, cukier, kasza, ryż, mleko w proszku itp.

– małe zabawki – przytulanki.

Nie prowadzimy zbiórki odzieży, butów oraz książek.

Komisja Międzyzakładowa NSZZ Solidarność przy Grupa Azoty Puławy S.A.

Wszelkie dary będziemy zbierać w biurze Komisji Międzyzakładowej NSZZ Solidarność w dniach 16.10.2017 do 04.12.2017 w godzinach 7:00-15:00. Zachęcamy do wzięcia udziału w tej szlachetnej akcji.

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

3 + 5 =