Dziękujemy!!!

maj 22, 2020 | Aktualnosci

Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy

Fakt, że w drugiej turze wyborów do Rady Nadzorczej naszego przedsiębiorstwa znalazło się dwóch przedstawicieli NSZZ Solidarność, jest ogromnym sukcesem, ale jeszcze większym zobowiązaniem. Zrobimy wszystko aby zaufanie i nadzieje, jakie złożyliście Państwo na nasze barki, nie były płonne.

Przed nami druga tura, decydująca dla wyborów, ale też dla naszej spółki. To w najbliższych dniach będzie się decydował nasz los, jako samodzielnego przedsiębiorstwa i samodzielności podmiotów, które tworzą całą Grupę.

Jesteśmy gwarantem samodzielności i niezawisłości, dzięki wsparciu całej organizacji Zakładowej NSZZ Solidarność. Prosimy wszystkich głosujących na tych, którzy nie przeszli do drugiej tury, o wsparcie naszych kandydatur. Tylko tak przerwiemy trwający od bardzo wielu miesięcy i akceptowany przez cały poprzedni Zarząd naszej firmy proces przekształcenia naszego zakładu w pakownię nawozów. Są na to realne szanse, a wręcz gwarancje, ale NSZZ musi mieć silną reprezentację w Radzie Nadzorczej.

Dlatego dziękując za zaufanie, prosimy o udział w wyborach oraz oddanie na nas głosów.

Piotr Śliwa i Jacek Wójtowicz

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

9 + 14 =