16 lutego odbyło się spotkanie Forum Partnerów Społecznych

lut 16, 2023 | Aktualnosci

Prezydium NSZZ  i Zarząd, w bardzo konstruktywnej atmosferze omówili sprawy bieżące. Ustaliśmy co rozumiemy pod pojęciami: Wonga, Licznik Wonga, Targowica, bilbordy, ruskie onuce, melantonina, patenty, tup- tup, barykady, plankton.

Ustaliliśmy zasady współpracy w oparciu o doświadczenia Forum Partnerów Społecznych – ma być mniej dworu a więcej roboty. Czyny nie słowa i tylko pod tym warunkiem udzielamy Zarządowi  kredytu zaufania. Załoga oczekuje pozytywnych zmian. I o tych zmianach mówiliśmy najwięcej:  stażowe, zmiany w taryfikatorze (między innymi pakownie i laboratoria), awanse poziome, dodatki dla dwuzmianowców i mistrzów, regulacje czasu pracy, itd.

 

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

9 + 12 =