16 AKCJA POLACY RODAKOM

paź 16, 2015 | Aktualnosci

Polacy Rodakom16-ta AKCJA
POLACY – RODAKOM
SZANOWNI PAŃSTWO !
MIESZKAŃCY POWIATU PUŁAWSKIEGO I OBYWATELE RP !
Wobec trudnej sytuacji Polaków mieszkających za wschodnią granicą już po raz 16 organizowana jest zbiórka i przygotowanie paczek świąteczno-noworocznych dla Polskich dzieci mieszkających na Białorusi i Ukrainie.

OD 26 PAŹDZIERNIKA DO 4 GRUDNIA 2015 ROKU, W DNI PRACUJĄCE OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU W GODZINACH OD 7:00 DO 15:00.

JAK CO ROKU ZBIERAMY :
-produkty spożywcze o długim okresie przechowywania tj. słodycze ,kakao, konserwy, makaron, cukier, kasza, ryż itp.
-książki z polską literaturą piękną i książki dla dzieci.
-zabawki – przytulanki

Miejsce Zbiórki :
1) Biuro Komisji Międzyzakładowej NSZZ Solidarność przy Grupie Azoty Zakładach Azotowych Puławy S.A, Tysiąclecia Państwa Polskiego 13.

PROSIMY O WSPARCIE TEJ AKCJI ORAZ ZAINTERESOWANIE INNYCH OSÓB.

Akcję patronuje Stanisław Gogacz Senator Rzeczypospolitej Polskiej.

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

10 + 9 =