List parlementarzystów z Lubelszczyzny w sprawie Zakładów Azotowych w Puławach

wrz 5, 2012 | Z kraju

Zamieszczamy list, podpisany przez posłów ziemi Lubelskiej w sprawie Zakładów Azotowych. Inicjatorką napisania listu była Pani Małgorzata Sadurska. Widnieją na nim podpisy posłów z rożnych opcji politycznych

List Sadurska

 

 

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

15 + 1 =