Wyniki Finansowe za I Kwartał 2018

maj 10, 2018 | Aktualnosci

W dniu dzisiejszym nasza Spółka podała wyniki finansowe za I kwartał 2018.

Spółka osiągnęła zysk w wysokości 97 049 000 w związku z powyższym zostanie wypłacona premia w wysokości 15%.

RAPORT FINANSOWY GRUPY AZOTY PUŁAWY ZA I KWARTAŁ 2018

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

6 + 3 =