Sławomir Wręga przeprasza Jacka Wójtowicza

lip 1, 2016 | Aktualnosci

W załączeniu oświadczenie Sławomira Wręgi, w którym przeprasza on Jacka Wójtowicza, którego dobra osobiste naruszył w swoich tekstach.

http://zzprc.pulawy.pl/news.php?readmore=1290

 

 

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

8 + 11 =