Minimalna płaca godzinowa od 1 lipca 2016 r.

sty 21, 2016 | Aktualnosci

Minimalna płaca godzinowa w przypadku zatrudnionych na umowę-zlecenie zacznie obowiązywać od 1 lipca 2016 r., poinformowało MRPiPS. Projekt ustawy trafił już do konsultacji społecznych.

Treść projektu ustawy o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz ustawy o Państwowej Inspekcji, zakłada również wprowadzenie 100% minimalnego wynagrodzenia w pierwszym roku zatrudnienia. Do tej pory pracownik przez pierwszy rok otrzymywał min. 80% najniższej krajowej. Projekt zmiany ustawy wprowadzi również większe uprawnienia dla urzędników Państwowej Inspekcji Pracy.

Minimalna płaca godzinowa ma zacząć obowiązywać już od 1 lipca, natomiast przepis zakładający 100% minimalnego wynagrodzenia niezależnie od stażu pracy, wejdzie w życie dopiero od 1 stycznia 2017 roku.

12 zł za godzinę pracy w przypadku umów-zleceń i umów o świadczeniu usług to nie jedyna zmiana, którą zapowiedziało MRPiPS. Nowe regulacje dotyczą również zasad zatrudniania w oparciu o umowę o pracę na czas określony, a także opłacania składek na ubezpieczenie społeczne w przypadku zawarcia kilku umów-zleceń. Szczegółowo o nadchodzących zmianach dla zatrudnionych pisaliśmy na łamach Bankier.pl

Źródło. Bankier.pl.

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

13 + 2 =