,, ? Manifestacja "Obudź sie Polsko!"

wrz 26, 2012 | Ze Związku

Decyzją Komisji Krajowej z dnia 4 września 2012 r. NSZZ ?Solidarność? weźmie udział w ogólnopolskiej manifestacji w Warszawie pod hasłem ?Obudź się Polsko?. Protest odbędzie się 29 września bieżącego roku.

W związku z tym KM NSZZ Solidarność ZAP organizuje wyjazd do Warszawy. Zapisy będą przyjmowane w osobiście w biurze KM NSZZ Solidarność lub pod numerami telefonu 0815652955 lub 081 5652954.

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

8 + 14 =