Wskaźniki ZFŚS

lut 24, 2022 | Aktualnosci

Sekcja Socjalna informuje, że w 2022 roku obowiązują następujące wskaźniki i podstawowe wielkości świadczeń dla pracowników i emerytów/rencistów Spółki:

 1. Dofinansowanie do indywidualnego wypoczynku pracownika uzależnione od dochodu netto przypadającego na jedną osobę pozostającą we wspólnym gospodarstwie domowym (rozumie się przez to osobę uprawnioną, współmałżonka oraz dzieci pozostające na utrzymaniu wnioskodawcy):

 • przy dochodzie netto poniżej 2 000 zł/os.  –     3 550 zł brutto,

 • przy dochodzie netto 2 000 zł – 2 500 zł/os.   –   3 250 zł brutto,

 • przy dochodzie netto powyżej 2 500 zł/os.     –    3 150 zł brutto.

 1. Górny limit kosztów 14 – dniowego wypoczynku dzieci (kolonii, obozów, wczasów, zielonych/białych szkół, turnusów rehabilitacyjnych, zimowisk itp.) stanowiący podstawę do naliczenia dofinansowania – 2 500 zł brutto.

Informacje dotyczące odpłatności/dofinansowania za wypoczynek dla dzieci pracowników/ emerytów można uzyskać w Sekcji Socjalnej.

 1. Górny limit kosztów 7 – dniowego wypoczynku (wczasy, pobyt w sanatorium) stanowiący podstawę do naliczenia dofinansowania dla emerytów, rencistów, osób przebywających na świadczeniu przedemerytalnym – 1 200 zł brutto.

 1. Oprocentowanie pożyczek mieszkaniowych udzielanych w roku 2022 – 2%

 1. Dofinansowanie do imprez kulturalnych, turystycznych i sportowo-rekreacyjnych, w sytuacji gdy: pracownicy korzystają indywidualnie – świadczenie uzależnione od dochodu netto przypadającego na jedną osobę pozostającą we wspólnym gospodarstwie domowym (rozumie się przez to osobę uprawnioną, współmałżonka oraz dzieci pozostające na utrzymaniu wnioskodawcy):

 • przy dochodzie netto do 1 500 zł na jedną osobę     – 200 zł brutto,

 • przy dochodzie netto powyżej 1 500 zł na jedną osobę  – 180 zł brutto,

 • pracownicy korzystają zbiorowo – imprezy artystyczne   – 200 zł brutto.

 1. Dofinansowanie do pięciodniowych wycieczek pracowniczych do Domu Wczasowego Jawor zakupionych indywidualnie:

l.p.

Wysokość dochodu
na jedną osobę w gosp. domowym

Wysokość dofinansowania do wycieczki zorganizowanej indywidualnie przez pracownika

Odpłatność pracownika

1

poniżej 2 000 zł

450 zł

130 zł

2

   2 000 zł – 2 500 zł

420 zł

160 zł

3

powyżej 2 500 zł

390 zł

190 zł

Informujemy, że ze względu na stan epidemii COVID-19, Sekcja Socjalna do odwołania nie prowadzi bezpośredniej obsługi interesantów. Wnioski na poszczególne rodzaje świadczeń są przyjmowane wyłącznie za pośrednictwem poczty zakładowej.

Prosimy o zapoznanie podległych pracowników z treścią niniejszego pisma.

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Sekcji Socjalnej pod numerami telefonów: 37-77, 37-80, 37-81.

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

10 + 3 =