Obchody 35. rocznicy powstania NSZZ "Solidarność"! ? Powstanie NSZZ "Solidarność" przełomowe dla większości Polaków

sie 25, 2015 | Aktualnosci

Zdecydowana większość Polaków uważa powstanie “Solidarności” za ważne wydarzenie.  Z okazji 35. rocznicy powstania Związku, CBOS zapytał o rolę, jaką “Solidarność” odegrała w życiu Polaków.

90% badanych uważa, że powstanie i działalność ?Solidarności? w latach 1980?1981 były ważnym wydarzeniem w historii Polski. Obecnie częściej niż w ciągu ostatnich dziesięciu lat Polacy przypisują powstaniu związków zawodowych pierwszoplanową rolę w przemianach, jakich doświadczyło całe społeczeństwo. Dwie trzecie badanych (66%) określa je mianem przełomowego.

Ponad połowa respondentów (57%) uważa, że w Polsce dostatecznie pielęgnuje się pamięć o ?Solidarności”. Co trzeci badany (33%) wyraża niepokój o niedostateczne upamiętnienie tego wydarzenia. Są to osoby we wszystkich grupach wiekowych, bez względu na poglądy polityczne, za wyjątkiem najmłodszych, którzy znacznie częściej przekonani są o dostatecznym wysiłku w tym zakresie.

www.solidarnosc.org.pl

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

15 + 1 =