O podwyżkach jest ten wpis

lut 5, 2022 | Aktualnosci

Poniżej zamieszczamy odpowiedź Zarządu na nasze pismo.

My odpowiadamy w punktach:

1) Oczywiście rozumiemy uwarunkowania ;).

2)Przyznajemy rację, że przez brak rozsądku (to taka ładna nazwa na bezgraniczną głupotę) jednej z organizacji związkowych w naszym przedsiębiorstwie nie ma podwyżek.

3) Potwierdzamy, że Forum Partnerów Społecznych (FPS) jest właściwym gremium do rozmowy o najważniejszych sprawach GA ZAP – pismo o spotkanie (w najbliższym tygodniu), w sprawie podwyżek, wpłynie 7 lutego. Do 17 marca nikt nie ma zamiaru czekać – Zarząd chyba też nie 🙂

4) Z powyższego powodu nie może być ono spędowiskiem przypadkowych osób, a zbiorem konstruktywnych jednostek, których jedną z podstawowych cech jest: dobre wychowanie.

5) Oczekujemy uczestnictwa wszystkich związków w pracach FPS po dokonaniu formalności dotyczących przyłączenia się do niego.

6) Na najbliższym FPS zaprezentujemy: logiczne, spójne i chyba niemożliwe do kwestionowania stanowisko strony społecznej którego efektem powinno być wdrożenie regulacji płacowych.

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

10 + 13 =