Czytaj pomiędzy onetem

cze 24, 2022 | Aktualnosci

Czytanie Onetu jest mało rozwijające intelektualnie. Chyba, że czyta się to czego tam nie ma 😊 i wtedy zaczyna być ciekawie. Otóż zostały opublikowane maila Pana Wardackiego, wszyscy pamiętamy jego głębokie uczucie dla Puław. Po latach okazuje się, że jako największych wrogów swojego promotora politycznego, a więc również swoich, przedstawia Panów Hryniewicza i Janiszka.

 Oznacza to tylko tyle i aż tyle, że Panowie mu się stawiali i nie kucali. Zastanowienie budzi jeden fakt (nieopisany) Pan Wardacki  nie wymienia Pana Andrzeja Skwarka – który jak się wydaje powinien być jego największym oponentem i zaciekłym obrońcą PUŁAW.

 Idąc dalej drogą logicznego myślenia należy postawić pytanie: czy właśnie te okoliczności i fakty, były powodem takiej niechęci Pana Wręgi do powrotu Janiszka?

Cytat z Onet:

“Dalej sugerował Brudzińskiemu, kto wewnątrz spółki należy do jego przeciwników. Wymienił wiceprezesów Tomasza Hryniewicza oraz Jacka Janiszka.”

Kliknij na cały artykuł.

Statut organizacji

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Kontakt z nami

10 + 15 =