ZA Puławy miały w III kwartale roku obrotowego 2012/13  163,2 mln zł zysku netto przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 244,7 mln zł rok wcześniej. Wynik był wyższy od konsensusu rynkowego na poziomie 136,8 mln zł.

Zgodnie z Regulaminem Premiowania ten zysk oznacza 20 % premię dla pracowników naszych Zakładów.