Zysk netto Grupy Azoty wyniósł w III kw. 0,2 mln zł wobec 6,9 mln zł konsensusu

Grupa Azoty miała w III kwartale 2013 roku 0,2 mln zł zysku netto wobec 6,9 mln zł konsensusu.

Strata operacyjna wyniosła w III kwartale 8,5 mln zł wobec 19,3 mln zł zysku oczekiwań rynkowych.

Sprzedaż ukształtowała się na poziomie 2.226 mln zł, podczas gdy konsensus zakładał 2.233,8 mln zł sprzedaży.

Po trzech kwartałach tego roku zysk netto grupy wzrósł do 770,7 mln zł z 293 mln zł przed rokiem, zysk operacyjny wzrósł do 779,6 mln zł z 373,6 mln zł rok wcześniej, a przychody wzrosły do 7.473 mln zł z 5.512 mln zł rok temu. (PAP)

Źródło. bankier.pl