Wczoraj wszystkie Związki Zawodowe będące stroną Układu Zbiorowego Pracy podpisały Regulamin Nagrody Rocznej, co zastąpi dotychczasowe zapisy ZUZP w sprawie Nagrody z Zysku. Podpisanie tych dokumentów pozwoli na wypłacenie  pracownikom 1/2 miesięcznego wynagrodzenia. Nagroda dotyczy okresu 1.07.2013-31.12.2013.