W wyniku uzgodnień organizacji związkowych z pracodawcą i akceptacji planu przez Zarząd w dniu 12.02.2019r. ustalono następujące wysokości świadczeń.

 • Dofinansowanie do imprez kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych: 50 zł lub 60 zł
 • Dofinansowanie do wypoczynku zorganizowanego indywidualnie (tzw. wczasy pod gruszą)
  dochód netto na członka rodziny do 1500 zł – 2650zł
  dochód netto na członka rodziny 1500-2000zł – 2350zł
  dochód netto na członka rodziny powyżej 2000zł – 2250zł
 • Paczki mikołajowe dla dzieci pracownika wraz z zabawą (wartość paczki 100 zł)
 • Wyjazdy 5 dniowe turystyczno-wypoczynkowe pracowników do DW Jawor (4 wyjazdy, po 45 osób, koszt 1 osoby 1 100 zł – dofinansowanie 50%)
 • Umowa z MOSiR (dopłata do biletów 50%)
 • Dofinansowanie do wypoczynku dla emerytów/rencistów, w tym sanatoria
 • Kolonie/obozy GAZAP
 • Dofinansowanie do indywidualnego zakupu kolonii/obozów
 • Zapomogi losowe dla pracowników
 • Zapomogi losowe dla emerytów/rencistów
 • Pożyczki mieszkaniowe
 • Bilety do teatru/kina dla emerytów/rencistów
 • Spotkania okolicznościowe dla emerytów (1 spotkanie