Po naszym piśmie o przedstawienie szczegółowych danych dotyczących wskaźnika wzrostu wynagrodzeń – Zarząd zmienił termin spotkania.

Nasze stanowisko kliknij