Oczekujemy, że transakcja przyniesie znaczne korzyści dla akcjonariuszy – mówi Jerzy Marciniak, prezes zarządu Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach. Jego zdaniem połączenie obu firm przyniesie gigantyczne zyski i oszczędności. ZA Tarnów wezwały do sprzedaży akcji ZA Puławy po 110 zł za sztukę, które stanowią 32 proc. ogólnej liczby głosów na WZ. Czytaj więcej: ZA Tarnów wezwały do sprzedaży akcji Puław po 110 zł

– Azoty Tarnów oraz ZAP charakteryzują się wysoką komplementarnością produkcji. Szacujemy, że synergie przychodowe i kosztowe tylko po stronie Azotów Tarnów osiągną ponad 100 mln złotych rocznie. Oszczędności wynikające z redukcji wydatków inwestycyjnych oscylować będą w granicach 200 mln złotych ? szacuje prezes Tarnowa.

– Po sfinalizowaniu transakcji planujemy pracować wspólnie z zarządem ZAP w celu zidentyfikowania dalszych synergii i oszczędności kosztowych. Mam nadzieję, że akcjonariusze obu spółek docenią korzyści wynikające z połączenia potencjału dwóch największych polskich producentów nawozów azotowych i swoimi działaniami wesprą realizacje transakcji. Jej warunki zaproponowaliśmy w ten sposób, aby była ona korzystna dla interesariuszy, a w szczególności naszych akcjonariuszy mniejszościowych ? dodaje Jerzy Marciniak.

Azoty Tarnów zamierzają przeprowadzić transakcję na zasadach przyjaznego połączenia potencjałów obu przedsiębiorstw..

– Chcemy przeprowadzić konsolidację Azotów Tarnów i Zakładów Azotowych ?Puławy? na zasadach partnerskich. ZAP utrzymają status odrębnej spółki, a zasady współpracy z pracownikami będą jednolite dla obu spółek. Chcemy skorzystać z doświadczeń naszych kolegów z ZAP, miedzy innymi w zakresie produkcji nawozów azotowych, wytwarzania półproduktów do produkcji kaprolaktamu oraz ograniczenia zużycia energii przy produkcji amoniaku ? komentuje możliwe przejęcie Witold Szczypinski, wiceprezes Azotów Tarnów, odpowiedzialny w spółce za produkcję i bezpieczeństwo.

O nadziejach związanych z połączeniem mówi także Andrzej Skolmowski, wiceprezes Tarnowa ds. finansowych. – Mamy nadzieję, że realizacja konsolidacji Azotów Tarnów i ZAP spowoduje, że uda nam się jednocześnie zrealizować cel strategiczny polegający na włączeniu Azotów Tarnów do WIG 20 na GPW, a tym samym zwiększyć płynność naszych akcji i rozpoznawalność grupy Azoty Tarnów na międzynarodowych rynkach finansowych ? tłumaczy Skolmowski.

Źródło. wnp.pl