Szefostwo Zakładów Azotowych Puławy surowo ocenia wezwanie Synthosu. Zarząd zdecydowanie negatywnie ocenia zarówno cenę akcji proponowaną w wezwaniu, jak i plany wzywającego względem Puław.
“Ewentualne przejęcie kontroli nad Puławami przez wzywającego może zagrozić realizacji dotychczasowej strategii rozwoju i negatywnie odbić się na wartości grupy kapitałowej Puław” – czytamy w stanowisku zarządu.

Zarząd o cenie

Stosownie do postanowień wezwania, cena, po której nabywane będą akcje objęte wezwaniem wynosi 102,50 złotych, jednak w terminie przeprowadzenia wezwania, wzywający będzie dokonywał zmiany tejże ceny w następujący sposób:

– w przypadku złożenia zapisu na sprzedaż akcji w terminie od 9 lipca 2012 r. do 20 lipca 2012 r. (włącznie), akcje zostaną nabyte po cenie 102,50 złotych,
– w przypadku złożenia zapisu na sprzedaż Akcji od 21 lipca do 7 sierpnia 2012 r. akcje zostaną nabyte po cenie 98,85 złotych

Zarząd docenia fakt zainteresowania się wzywającego spółką oraz zaproponowania akcjonariuszom sprzedaży akcji w wezwaniu. Zdaniem zarządu cena akcji proponowana w wezwaniu jest jednak znacząco niższa niż wartość godziwa Puław.
Jednak ustalając cenę Synthos zbyt małą rolę zwrócił na następujące okoliczności”

– istotny wzrost przychodów
– istotny wzrost zysku netto
– stan gotówki netto na 31 marca 2012 r. (wyniósł 405 mln złotych)
– w ciągu ostatnich trzech lat Puławy zrealizowały program inwestycyjny o wartości ponad 1 mld złotych, który spowodował wzrost efektywności, znajdujący już odzwierciedlenie w już opublikowanych wynikach spółki, przy czym zarząd przewiduje, że w kolejnych okresach przełoży się on w pełni na wskaźniki efektywnościowe spółki

Gdzie efekt synergii i co z zatrudnieniem?

Jak czytamy w opinii zarządu: wzywający w wezwaniu wskazuje, iż zamierza podejmować działania prowadzące do poprawy efektywności Puław, wykorzystując w szczególności wsparcie technologiczne oraz możliwości inwestycyjne Wzywającego. “Zarząd nie widzi podstaw dla faktycznej realizacji tego typu zamiarów przez Wzywającego, z uwagi na profil jego działalności oraz brak doświadczenia Wzywającego w obszarach, w których działa grupa kapitałowa Puławy”.

Źródło. wnp.pl