Koleżanki i Koledzy Związkowcy, Zarząd Oddziału przed ostatnimi wyborami do parlamentu podpisał porozumienie z Panem Krzysztofem Szulowskim, który ubiegał się o mandat posła.
Poparcie takie obecny Poseł dostał. Dziś przed kolejnymi wyborami czas zdać sprawę z tego, co się działo w trakcie kadencji. Dlatego Zarząd Oddziału postanowił zaprosić Pana Posła na spotkanie, a Pan Poseł przyjął zaproszenie. Ze względów organizacyjnych nie wszyscy zainteresowani będą mogli uczestniczyć w spotkaniu, wychodząc jednak naprzeciw potrzebie komunikacji pomiędzy posłem a suwerenem, bardzo proszę o przesyłanie pytań do Pana Posła na adres: solidarnosc@pulawy.com  Wszystkie pytania zostaną albo zadane, albo przekazane z prośbą o odpowiedź. Treść pytań i odpowiedzi zostanie opublikowana.

Sławomir Kamiński

Przewodniczący Zarządu Oddziału

NSZZ Solidarność Ziemia Puławska