Już tylko do piątku 27 listopada do godziny 15:00 można składać zapotrzebowanie na bony żywieniowe dla członków swoich kół. Do tej pory nie zrobiło tego 7 przewodniczących kół. Prosimy o stosowne podanie złożyć do 27 listopada, bowiem już 30 listopada planujemy zamówić bony. Prosimy o poważne potraktowanie naszej prośby!!!!!!!!!!