(…) Niezaprzeczalnym faktem jest, iż zaległy urlop bardzo często nie powstaje z przyczyn leżących po stronie pracownika, ale jest to również efekt działań lub zaniechań pracodawcy. Proces ten trwał wiele lat, wyjście z tego impasu, wywołanego brakiem odpowiedzialności jednej z organizacji związkowych, wymaga konsultacji społecznych, a nie arbitralnego rozstrzygnięcia. (…)