Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy wypracowały w IV kwartale 2016 r. 27,5 mln zł skonsolidowanego zysku netto,  – podała spółka w raporcie. W całym roku zysk spadł o 40 proc. do 270,3 mln zł.
Wyniki uprawniają do wypłaty Nagrody Rocznej w pełnej kwocie, oraz premii kwartalnej w wysokości 15 %.

Skonsolidowane wyniku ZA Puławy w IV kwartale i w całym 2016 r. (w mln zł)

  IV kw. 2016 IV kw. 2015 rdr 2016 2015  rdr
Przychody 874,6 960,2 -8,9% 3347,6 3814,0 -12,2%
EBITDA 78,4 172,3 -54,5% 489,6 662,7 -26,1%
EBIT 30,6 129,1 -76,3% 302,8 497,1 -39,1%
wynik netto 27,5 114,1 -75,9% 270,3 448,0 -39,7%