W dniu 02.06.2014r o godz.10.00 odbyło się posiedzenie Rady Pracowników.Głównym tematem posiedzenia było wydanie opinii Rady w sprawie projektu zmiany w strukturze organizacyjnej Grupy Azoty Zakładów Azotowych ?Puławy? S.A. Zmiany maja polegać na połączeniu Pionu Technologii funkcjonującego w obszarze Dyrektora Produkcji z Pionem Strategii i Rozwoju. W ten sposób nowo powstały Pion Technologii  i Rozwoju będzie obejmował swoim zakresem działania dotychczasową działalność łączonych jednostek.
Z uwagi na złożoność zagadnienia i prośbę członków Rady o uzupełnienie istotnych dokumentów w tej sprawie, Rada nie wydała stosownej opinii, ustalając kolejne spotkanie na dzień 05.06.2014r.