Komisja Międzyzakładowa NSZZ Solidarność przy Zakładach Azotowych Puławy SA, informuje, że organizuje wyjazd na XXIII Pielgrzymkę Ludzi Pracy do Częstochowy
Odbędzie się ona w niedzielę 20 września 2015 roku. Wyjazd spod puławskiej hali MOSIR-u o 3:00.
Koszt dla członka związku 25 złotych, dla osoby nie należącej do związku wynosi 50 złotych.
Zapisy w siedzibie KM. Przy zapisanie niezbędne jest podanie Nr PESEL!!!!! xxxiii_plp_2015_plakat