W środę w Lublinie odbyły się obrady XXVI Walnego Zebrania Delegatów Regionu NSZZ Solidarność. Podczas Walnego, które odbyło się w w Centrum Pomocy rodzinie Caritas w Lublinie dominowały dwa tematy. Zakończone kilka dni temu protesty w Warszawie a także przyłączenie do Regionu Środkowowschodniego kolegów z Regionu Chełmskiego.
Na początku obrad  zastępca przewodniczącego Komisji Krajowej Tadeusz Majchrowicz w imieniu Piotra Dudy podziękował członkom Solidarności za dużą mobilizację i udział członków i sympatyków naszego związku w Dniach Protestu od 11 do 14 września w Warszawie.  Jak podkreślił przewodniczący Majchrowicz walka o prawa pracowników dopiero się rozpoczęła i w kolejnych miesiącach możemy spodziewać się następnych działań Związków Zawodowych w tych sprawach.

Później Walne Zebranie prawie jednogłośnie przychyliło się do prośby kolegów z Chełma i z radością przyjęła w swoje szeregi nowych kolegów. Jeśli tylko podobną uchwałę przyjmie Walne Zebranie Delegatów w Chełmie przyłączenie stanie się faktem.

Podczas obrad rozmawiano także o sytuacji w związku, liczbie związkowców i kolejnych działaniach mających na celu ściągnięcie do Solidarności młodych członków.