Zarząd Regionu Środkowowschodniego NSZZ Solidarność postanawia zwołać XXV WZD Regionu
w dniu 26 września 2012 w Świdniku.

Prezydium Zarządu Regionu