W dniu dzisiejszym przekazane zostało Zarządowi ZAP pismo w sprawie postulatu wyrównania warunków pracy, poprzez wprowadzenie jednakowego tygodniowego czau pracy dla wszystkich pracowników zatrudnionych w GA ZAP. 

Związek Zawodowy Inżynierów i Techników oraz ZZPRC odmówili podpisania poniższego pisma.

pismo zarzad 2016