Poniżej przedstawiamy wyniki Puław w czwartym kwartale 2015 roku i ich odniesienie do konsensusu PAP.

Dane w mln zł

2Q2015 wyniki kons. różnica

Przychody 900,9 945,4 -4,7%

EBITDA 172,3 156,1 10,4%

EBIT 129,1 115,9 11,4%

Zysk netto 116,3 97,5 19,3%

marża EBITDA 19,1% 16,5% 2,64

marża EBIT 14,3% 12,2% 2,11 marża netto 12,9% 10,3% 2,62