2Q2016        wyniki  kons.  różnica     r/r      q/q  YTD2016     rdr
Przychody      809,3  783,8     3,3%   -4,6%   -14,9%     1761   -8,2%
EBITDA         114,9  146,8   -21,7%  -20,4%   -49,4%      342   -8,0%
EBIT            68,2  103,9   -34,3%  -33,8%   -62,4%      249  -14,5%
Zysk netto      66,2   88,5   -25,1%  -30,3%   -58,9%      228  -15,7%
marża EBITDA   14,2%  18,9%    -4,70  -2,82    -9,68      0,19    0,04
marża EBIT      8,4%  13,4%    -4,96  -3,72   -10,62      0,14   -1,05
marża netto     8,2%  11,4%    -3,22  -3,02    -8,77      0,13   -1,15

Dla pracowników naszej Spółki oznacza to premię kwartalną w wysokości 15 %