4 czerwca w Sali Urzędu Miasta Puławy odbyło się Walne Zebranie Delegatów NSZZ Solidarność Ziemi Puławskiej. Głosami Delegatów na nowego przewodniczącego wybrany został były starosta powiatu puławskiego Sławomir Kamiński.