WK1

KOZAK WOJCIECH

kandydatem na członka Zarządu GA ZAP

popieranym przez

Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników Z.A. “Puławy” S.A.

Niezależny Samorządny Związek Zawodowy “Solidarność”

Związek Zawodowy “KADRA-AZOTY”

Międzyzakładowy Związek Zawodowy “JEDNOŚĆ-PUŁAWY”