Dziś (28.10) odbyło się  posiedzenie WRDS, na którym obecni byli przedstawiciele związków zawodowych z GA ZAP SA, ale głos zabierali tylko związkowcy z  NSZZ i ZZPRC. Dzięki naszej postawie, bez uwag, zostało przyjęte stanowisko zespołu roboczego. Za konkluzję spotkania może i powinna służyć wypowiedź Pani Poseł Gabrieli Masłowskiej: w Zakładach Azotowych muszą nastąpić zmiany kapitałowe i personalne.